Contentpagina Umah-hai

Indicatie en verwijzing

Mensen die bij ons willen wonen en/of werkgerichte dagbesteding willen doen, hebben een indicatie nodig. Alle indicaties voor Umah-hai vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De gemeente bepaalt de indicatie. Voor beschermd wonen bij Umah-hai heb je een indicatie van de centrum gemeente Utrecht nodig. Voor de indicatie voor ambulante psychosociale ondersteuning, begeleiding of dagbesteding kun je bij de Wmo balie van je eigen gemeente terecht. 

Indicaties kunnen worden afgegeven in twee vormen: Zorg in Natura (ZIN) of in de vorm van een Persoonsgebonden Budget (PGB). Umah-hai werkt met PGB indicaties voor beschermd wonen, en in de meeste gevallen, met Zorg In Natura voor ambulante zorg.