Contentpagina Umah-hai

Over Umah-hai

Umah-hai is een bijzondere organisatie omdat zij is opgericht vanuit een cliënteninitiatief. Umah-hai biedt mensen met een verleden in de psychiatrie en/of verslavingszorg een tijdelijke (beschermde) woonomgeving en diverse werkgerichte dagbestedingsprojecten. Begeleiding is gericht op zelfstandig wonen en re-integratie op de arbeidsmarkt.  

Unieke en succesvolle formule

Umah-hai werkt volgens een unieke en succesvolle formule: een groot deel van de medewerkers is ervaringsdeskundig. Dit houdt in dat zij zelf ervaring hebben binnen de psychiatrie en/of verslavingszorg, of naaste(n) hebben met deze ervaring. Naast de opleiding die zij hebben in hun vakgebied, hebben zij ook geleerd hun ervaring als deskundigheid in te zetten. Deze hoge mate van ervaringsdeskundigheid bij onze medewerkers zorgt ervoor dat we ons optimaal kunnen verplaatsen in onze deelnemers . Daardoor kunnen we nog beter aansluiten op hun wensen en behoeften en herstelgericht werken.

Umah-hai is actief binnen de Provincie Utrecht; Gemeente Utrecht, Gemeente Utrechtse Heuvelrug: Driebergen en Doorn. Lees meer over onze locaties bij Wonen. De organisatie bestaat op dit moment uit ongeveer 70 deelnemers, medewerkers, vrijwilligers en stagiaires.

wordcloud Umah-hai wordcloud Umah-hai