Contentpagina Umah-hai

Historie

Umah-hai is ontstaan uit een cliënteninitiatief tijdens een intramurale opname. Drie bevriende cliënten hadden meerdere malen meegemaakt dat na de terugkeer naar huis na een opname, toch weer een terugval kwam. Simpelweg doordat voldoende structuur, ondersteuning, contacten en omzien naar elkaar ontbraken. Zij dachten; dit kan anders. Henny Zee besloot met twee medecliënten in 2004 de woonwerkgemeenschap Umah-hai op te richten.

De eerste stappen

Dankzij een expirementenkrediet volkshuisvesting van de Provincie Utrecht en de toewijzing van een woning in Driebergen door woningbouwvereniging Heuvelrug Wonen, kon Umah-hai van start gaan. Met behulp van de woonzorgstimuleringsregeling ‘Wel Thuis’ werd de woning verbouwd en klaargemaakt voor de intrek van de eerste deelnemers. In de woning werd ook een ruimte ingericht voor kantoorfunctie. Hier heeft het Oranjefonds destijds aan bijgedragen. Ook hebben zij een tweede woning mede mogelijk gemaakt: een huis waar alleen vrouwen woonden: het ‘vrouwenhuis’.

Filosofie van de bedenkers

De bedenkers van Umah-hai hadden een aantal innovatieve doelen. In de begeleiding die zij bieden is niet alleen ‘zelfredzaamheid’ van de deelnemers het doel, maar vooral ook ‘wederkerigheid’. Umah-hai ‘ers willen iets betekenen voor elkaar, maar ook voor mensen in de wijk die kwetsbaarder zijn. Umah-hai wil zich in de buurt of wijk actief opstellen, deelnemen. Umah-hai was eigenlijk al een participatiegemeenschap voordat beleidsmakers die term introduceerden.

In de begeleiding moest de persoonlijke relatie weer belangrijk worden. Tussen begeleider en deelnemer, maar ook onderling tussen de deelnemers. Gelijkwaardigheid, saamhorigheid en vertrouwen kenmerken de grondlegging van de stichting toen, en nu nog steeds.

Van klein initiatief naar unieke zorgorganisatie

In de loop der jaren groeide de stichting uit tot een organisatie met 8 woningen in Driebergen en Doorn. Sinds 2012 heeft Umah-hai ook een locatie in Utrecht; een monumentale boerderij met 12 woonunits.