Contentpagina Umah-hai

Kernwaarden

Umah-hai gelooft in een familiaire setting waarbinnen deelnemers zorgdragen voor elkaar en voor hun omgeving. De centrale kernwaarden van waaruit we werken zijn gelijkwaardigheid, wederkerigheid, saamhorigheid en vertrouwen.

Umah-hai stimuleert de deelnemers te zoeken naar mogelijkheden die ze hebben om zich te kunnen ontwikkelen en de regie over het leven (weer) op te kunnen pakken. Samenwerken met de mensen in je omgeving is hierbij van groot belang. Zodat je uiteindelijk iets toe kan voegen aan de gemeenschap van Umah-hai en op een zinvolle manier deel kan nemen aan de samenleving.

"We werken vanuit gelijkwaardigheid, wederkerigheid, saamhorigheid en vertrouwen."
~