Contentpagina Umah-hai

Missie en visie

Missie

De missie van Umah-hai is om mensen met een verleden in de psychiatrie en/of verslavingszorg te stimuleren en te begeleiden in de verschillende leefgebieden naar een zo zelfstandig mogelijk leven in de samenleving.

Visie

Umah-hai vormt een veilige omgeving voor haar deelnemers vanuit de filosofie dat elk mens zijn talenten kan benutten om een zo groot mogelijke kwaliteit van leven te bereiken. Afhankelijk van de vraag van de deelnemer biedt Umah-hai een woonplek met begeleiding gericht op groei, zingeving en participatie van de deelnemer. Zij maakt daarbij gebruik van de professionaliteit en ervaringsdeskundigheid van haar medewerkers in de begeleiding die wordt geboden.