Contentpagina Umah-hai

Gezamenlijke zeggenschap

De zeggenschap en medezeggenschap bij Umah-hai is geregeld in diverse organen. We onderscheiden de Deelnemersraad, het Management Team en de Raad van Toezicht.

Lees via onderstaande links meer over:

Deelnemersraad

Management Team

Raad van Toezicht