Contentpagina Umah-hai

Wonen met elkaar

De meeste deelnemers van Umah-hai wonen in (kleine) groepen in een huis. Ieder heeft een ruime eigen plek en er is een gezamenlijke ruimte. Net als in de traditionele Longhouses maken mensen afspraken met elkaar en zijn er regels. Ze houden rekening met een ander en zijn er voor elkaar als dat nodig is. Samen zorgen voor elkaar, is een belangrijk uitgangspunt bij Umah-hai.

Goede buren

Bij zorgen voor elkaar, hoort ook: goede buren zijn. Umah-hai wil haar steentje bijdragen in de wijk of buurt, als daar behoefte aan is. We zien het als een ieders verantwoordelijkheid om zich open en behulpzaam op te stellen naar buren.

Er heersen vaak vooroordelen over mensen uit onze doelgroep. Umah-hai wil eraan bijdragen dit stigma te bestrijden. Dat doen we door een actieve en positieve rol te spelen in de straat of wijk. Deelnemers maken regelmatig een praatje of gaan weleens op bezoek voor een kopje koffie bij de buren. Nieuwe deelnemers stellen zich altijd aan hen voor. Dit om zichtbaar en toegankelijk te zijn naar de mensen in de buurt. Ook hebben we met regelmaat open dagen voor de wijk of we organiseren een straatbarbecue. Zo willen we de acceptatie van onze doelgroep bevorderen.

"Wijkgericht werken is belangrijk voor Umah-hai."
~ Oscar Römer, directiesecretaris