Aanmelding

Na je aanmelding wordt je uitgenodigd voor een kennismakingsdag. Als Umah-hai en jij beiden enthousiast zijn, volgt een intakeprocedure.

Mensen die bij ons willen wonen en/of werkgerichte dagbesteding willen doen, hebben een indicatie nodig. Alle indicaties voor Umah-hai vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De gemeente bepaalt de indicatie. Voor beschermd wonen bij Umah-hai heb je een indicatie van de centrum gemeente Utrecht nodig. Voor de indicatie voor ambulante psychosociale ondersteuning, begeleiding of dagbesteding kun je bij de Wmo balie van je eigen gemeente terecht. 

Indicaties kunnen worden afgegeven in twee vormen: Zorg in Natura (ZIN) of in de vorm van een Persoonsgebonden Budget (PGB). Umah-hai werkt met PGB indicaties voor beschermd wonen, en in de meeste gevallen, met Zorg In Natura voor ambulante zorg. 

Heb je interesse in wonen, activiteiten en/of werkgerichte projecten bij Umah-hai? Wij kunnen je van de nodige informatie voorzien. Dit kan via het formulier en per telefoon 0343-52 29 64 

Ook kan je eigen behandelaar contact met ons opnemen.