Aanmelding

Na je aanmelding wordt je uitgenodigd voor een kennismakingsdag. Als Umah-hai en jij beiden enthousiast zijn, volgt een intakeprocedure.

Mensen die bij ons willen wonen en/of werkgerichte dagbesteding willen doen, hebben een indicatie nodig. Alle indicaties voor Umah-hai vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De gemeente bepaalt de indicatie. Voor beschermd wonen bij Umah-hai heb je een indicatie van de centrum gemeente Utrecht nodig. Voor de indicatie voor ambulante psychosociale ondersteuning, begeleiding of dagbesteding kun je bij de Wmo balie van je eigen gemeente terecht. 

Heb je interesse in wonen, activiteiten en/of werkgerichte projecten bij Umah-hai? Wij kunnen je van de nodige informatie voorzien. Stuur een mail naar aanmeldingen@umah-hai.info

Ook kan je eigen behandelaar contact met ons opnemen.