Novire en Umah-hai werken samen

Umah-hai is gestart om opnieuw kritisch naar de eigen systemen en de organisatie inrichting te kijken. Ook door de transitie in 2015 worden er vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) nadrukkelijker eisen gesteld aan kwaliteitsborging.

Deelnemersgericht werken

Hierin wil Umah-hai graag net zo vernieuwend te werk gaan als dat haar eigen organisatie is en heeft daarom voor het Improvement Model en voor Novire, een strategisch adviesbureau voor zorgondernemers, gekozen. Hiermee wordt klantgericht gewerkt; mensen – deelnemers en medewerkers – staan centraal.

Het werken met het Improvement Model betekent een hele nieuwe benadering van het zorgproces. Het gaat uit van de regie en zelfsturend vermogen van, bij Umah-hai de deelnemer, de zelfstandigheid van medewerkers, ketensamenwerking op het niveau van de deelnemer, gelijkvormige meting van resultaten, effecten en waardering en een duidelijke maatschappelijke legitimatie en meerwaarde van de organisatie.

In het Improvement Model zijn de te leveren producten en diensten direct aan de vraag van de deelnemer gerelateerd. Deze is dus zeker gesteld omdat hij, net als de klantaanspraak, ook het uitgangspunt is binnen de begroting. Door middel van dit model, zijn de kwaliteit en transparantie van de werkzaamheden gewaarborgd, is de bedrijfsvoering gericht op output, en hebben deelnemers en medewerkers, binnen de wet- en regelgeving, de grootst mogelijke bewegingsvrijheid. Het model schrijft niet voor op het ‘hoe’. Dat is aan Umah-hai en haar creativiteit en eigenheid.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op www.novire.nl en www.stichtingbim.nl.

Umah-hai artikel delen via social media