Wonen en activiteiten

Als je bij Umah-hai komt wonen, gaan we een woonbegeleidingsovereenkomst met je aan waar de zorgovereenkomst en het huurcontract aan gekoppeld zijn. Ook krijg je een begeleidingsplan en geven we je het huisreglement. Uiteraard zijn er regels en afspraken om voor een ieder zo prettig mogelijk te kunnen wonen. Je krijgt een persoonlijk begeleider die je begeleidt. Als bewoner bij Umah-hai heb je een voor jou passende daginvulling. De meeste bewoners maken gebruik van het activiteiten/werkaanbod van Umah-hai zelf; zie werken. Maar we hebben ook bewoners die bijvoorbeeld een opleiding volgen of werken (op projecten) buiten Umah-hai.

Het kan ook voorkomen dat het op een gegeven moment zo goed met iemand gaat, dat hij of zij eigenlijk geen zorgvraag meer heeft. Ook dan stroom je in principe uit naar een plek buiten Umah-hai. Je gaat bijvoorbeeld zelfstandig wonen. Wonen bij Umah-hai is altijd gekoppeld aan zorg en begeleiding van Umah-hai. Mocht het juist minder goed met je gaan dan we hopen en heb je meer zorg en begeleiding nodig dan Umah-hai je kan bieden? Dan helpen we je met het vinden van een plek die beter passend is voor jou.  


Activiteiten en werkgerichte projecten

Ook zonder dat je bij Umah-hai woont, kun je deelnemen aan onze activiteiten en/of werkgerichte projecten. Je neemt dan op ‘ambulante’ basis deel aan het aanbod van Umah-hai. In dit geval krijg je een zorgovereenkomst en een begeleidingsplan. Daarin staan je persoonlijke doelen en aan welke activiteiten je gaat deelnemen. Je ontvangt begeleiding bij de activiteiten en werkgerichte projecten.