Samenwerken

Umah-hai heeft een nauwe samenwerking met gemeente, wijkteams en zorginstellingen in de regio en maakt deel uit van een ketenaanpak. Met de zorginstellingen onderhouden we zorgvuldig contact met betrekking tot onze deelnemers. Vaak blijven deelnemers die van Umah-hai begeleiding ontvangen nog in (na)zorg bij de behandelende instelling.

Ook werken we samen met andere beschermd- en begeleid wonen organisaties zoals Kwintes en Lister. Vanaf de oprichting zijn de wooncorporaties CazasWonen en Heuvelrug Wonen bij Umah-hai betrokken.

Onze deelnemers nemen deel aan het dagprogramma of dagactiviteiten binnen Umah-hai maar wij kopen ook externe dagbesteding in. Dit doen wij op het ogenblik bij Kringloopwinkel Zeist, De Loods Zorg, Wij 3.0, Stal van Brenk.

Umah-hai is een unieke en innovatieve organisatie daarom hebben wij ons aangesloten bij het onderstaande kennisveld.

“Umah-hai neemt deel aan het Platform Ervaringsdeskundigheid Zorg & Welzijn Utrecht zodat wij binnen het werkveld de positie van de ervaringsdeskundige medewerker kunnen versterken. Verder dragen wij bij aan de ontwikkeling van scholing van nieuwe zorgprofessionals met ervaringsdeskundigheid.”
“Door aangesloten te zijn bij branchevereniging Valente zitten wij dicht op de landelijke ontwikkelingen binnen de GGZ. Wij hechten belang aan één geluid vanuit de branche. Door samen te werken aan dezelfde doelen kunnen wij profiteren van elkaars expertise en vormen wij een krachtige stem in politieke beslissingen over Zorg & Welzijn.”
“Umah-hai hecht veel waarde aan de inzet van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid. De Vereniging van Ervaringsdeskundigen (VvEd) zet zich landelijk in om de ontwikkeling en professionalisering van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid te stimuleren. Dit maakt dat Umah-hai en de VvEd hebben besloten de handen ineen te slaan en een samenwerkingsovereenkomst met elkaar aan te gaan.”

PREZO-Care keurmerk van Perspekt

Met trots kunnen wij jullie melden dat Umah-hai met ingang van juli 2022 het PREZO-Care keurmerk draagt. Dit is tot stand gekomen door de inzet van deelnemers, familie en medewerkers. Het audit proces bestond uit diverse onderdelen van waardendialoog, documentenspoor, narratieve interviews, meelopen en bevindingen dialoog.