Samenwerken

Umah-hai heeft een nauwe samenwerking met zorginstellingen in de regio en maakt deel uit van een ketenaanpak. Mensen die bij ons instromen hebben meestal een groot deel van hun behandeling doorlopen of deze is zelfs al afgerond. We werken onder andere samen met ggz en/of verslavingszorginstellingen als Altrecht, Lievegoed en Victas. Met deze instellingen onderhouden we zorgvuldig contact met betrekking tot onze deelnemers. Vaak blijven deelnemers die bij Umah-hai wonen en werken nog in nazorg bij de behandelende instelling.

Ook werken we samen met andere beschermd wonen organisaties zoals Kwintes en Lister. Bij uitstroom van onze deelnemers naar bijvoorbeeld een zelfstandige woonruimte, onderhouden we contacten met woningcorporaties in de regio als GroenWest, Portaal en Heuvelrug Wonen.   

Met de gemeenten onderhoudt Umah-hai ook nauwe banden. Zeker in deze periode van de kanteling van zorgtaken van de AWBZ naar de Wmo is een goede afstemming noodzakelijk.

In de linkerkolom staan onze belangrijkste partners.

“Samenwerken versterkt de begeleiding.”