Over Umah-hai

Umah-hai is een organisatie opgericht vanuit een cliënteninitiatief. Drie bevriende cliënten hadden meerdere malen meegemaakt dat na terugkeer naar huis na een opname, toch weer een terugval kwam. Simpelweg doordat voldoende structuur, ondersteuning, contacten en omzien naar elkaar, ontbraken. Zij dachten: “dit kan anders”. Henny Zee besloot met twee medecliënten in 2004 de woonwerkgemeenschap Umah-hai op te richten. Zo biedt Umah-hai mensen met een verleden in de psychiatrie en/of verslavingszorg een tijdelijke (beschermde) woonomgeving en werkgerichte dagbestedingsprojecten. Begeleiding is gericht op herstel van o.m. zelfstandig wonen en re-integratie in netwerk en arbeidsmarkt.  

Groot familiehuis

Umah-hai betekent in het Dajaks ‘Groot familiehuis’, in de volksmond ook wel ‘longhouse’ genoemd. Je vindt dergelijke huizen in de Aziatische en Indiaanse culturen. Families of groepen mensen leven er met elkaar, werken op het land en staan dicht bij de natuur. Verbonden zijn met mens en samenleving heeft een belangrijke plaats in deze gemeenschappen. Umah-hai wil op eigen wijze aansluiten bij deze oosterse traditie.

Unieke werkwijze

Umah-hai werkt op een unieke wijze: een groot deel van de medewerkers heeft ontwrichtende ervaringen. Dit houdt in dat zij zelf ervaring hebben binnen de psychiatrie en/of verslavingszorg, of naaste(n) hebben met deze ervaring. Naast de opleiding die zij hebben in hun vakgebied, hebben sommigen ook geleerd hun ervaringskennis als deskundigheid in te zetten. Daardoor kunnen we nog beter herstelgericht werken.