Organisatie

Inspraak deelnemers

De deelnemers zijn bepalend voor het beleid en de richting waar Umah-hai naar toe gaat. Naast een voormalig deelnemer in de Raad van Toezicht, wordt er maandelijks voor de deelnemers van de locatie Driebergen/ Doorn een deelnemersbijeenkomst georganiseerd. Op het HTC hebben de deelnemers wekelijks overleg met de directeur. Daarnaast beschikt Umah-hai over een kwaliteitsteam van deelnemers en medewerkers wat zich buigt over bestaand- en nieuw beleid wat belegd is in het kwaliteitshandboek “Nel weet het wel”.

Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit:

Denise Veldhuis – directeur/ bestuurder

Klaaske Lengton – bestuurssecretaris

Heb je een vraag? Stuur dan een e-mail naar administratie@umah-hai.info

Coördinatie

Steven van der Meer – zorgcoördinator

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht is een onafhankelijk toezichtsorgaan. Zij heeft een controlerende en adviserende taak naar het bestuur. Formeel kan de Raad van Toezicht leden van het bestuur ontslaan en benoemen. De Raad van Toezicht komt vier keer per jaar bijeen.

De Raad bestaat uit:

Voorzitter: Barbra Velthuizen – Directeur Zorg bij Querido

Lid: Wybo Veenstra – Voormalige deelnemer en Ervaringsdeskundige

Lid: Daantje Daniëls – Manager Zorg bij IrisZorg en Voorzitter van de Vereniging van Ervaringsdeskundigen (VvEd)

Penningmeester: Jolanda van Egmond – Nalatenschapscoach en executeur bij Erf goedt

Vertrouwenspersoon voor medewerkers van Umah-hai

Iedereen moet zich veilig kunnen voelen op het werk. Wanneer er sprake is van ongewenste omgangsvormen, is het belangrijk dat iemand zijn of haar verhaal kwijt kan.

Binnen Umah-Hai is Frederique Kronenberg aanwezig als externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit. De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor opvang, advies, ondersteuning en begeleiding voor medewerkers die ongewenste omgangsvormen ervaren zoals bijvoorbeeld seksuele intimidatie, persoonlijke problemen, discriminatie. Daarnaast hebben medewerkers de mogelijkheid om misstanden op een veilige wijze te melden of hierover vertrouwelijk te sparren.

De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht.

Heb je zaken die je wilt bespreken met de vertrouwenspersoon laat dit dan weten op frederique@udo.cool. Er zal dan een afspraak worden ingepland.

Frederique Kronenberg