Organisatie

Deelnemersraad

De deelnemers zijn bepalend voor het beleid en de richting waar Umah-hai naar toe gaat. Naast een trainee in het bestuur en een voormalig deelnemer in de RvT, is er een deelnemersraad.

De deelnemersraad bestaat uit acht deelnemers. Ook is er de mogelijkheid van een ‘open stoel’, zodat bij iedere vergadering een gast kan aanschuiven. De raad komt één keer per maand bijeen.  Alle deelnemers van Umah-hai kunnen punten inbrengen voor de deelnemersraad via (één van) de leden. Deelnemers kunnen hun stem laten horen en zo advies en terugkoppeling geven aan medewerkers en bestuur.

Naast de deelnemersraad is er per kwartaal een deelnemersbijeenkomst. In deze bijeenkomst geven alle deelnemers input op alle ontwikkelingen en bepaalt de deelnemersraad de agenda. Medewerkers en het MT zijn als gast aanwezig bij deze bijeenkomst.

Meer informatie?

Heb je een vraag aan de deelnemersraad? Stuur dan een e-mail naar deelnemersraad@umah-hai.info

Managementteam

Het Management Team (MT) bestaat uit: de Raad van Bestuur en twee MT-leden. Wekelijks komt het MT bijeen en draagt zorg voor de dagelijkse leiding van de organisatie.

De Raad van Bestuur bestaat uit:

Denise Veldhuis – Directeur
Oscar Römer – Directiesecretaris

De MT-leden zijn:

Steven van der Meer – Coördinator Zorg
Sandy Zee – Coördinator Activiteiten/Facilitair

Heb je een vraag aan het MT? Stuur dan een e-mail naar bestuur@umah-hai.info

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht is een onafhankelijk toezichtsorgaan. Zij heeft een controlerende en adviserende taak naar het Management Team. Formeel kan de Raad van Toezicht leden van het bestuur ontslaan en benoemen. De Raad van Toezicht komt 4 keer per jaar bijeen, meestal ook samen met het Management Team.

De Raad bestaat uit:

Dick van Etten – Verpleegkundig specialist GGZ (Voorzitter)

Sieja Tuk – Ervaringsdeskundige
Alie Weerman – Lector GGZ en Samenleving Windesheim
Wybo Veenstra – Voormalig deelnemer