Organisatie

Deelnemersraad

De deelnemers zijn bepalend voor het beleid en de richting waar Umah-hai naar toe gaat. Naast een trainee in het bestuur en een voormalig deelnemer in de RvT, is er een deelnemersraad.

De deelnemersraad bestaat uit acht deelnemers. Ook is er de mogelijkheid van een ‘open stoel’, zodat bij iedere vergadering een gast kan aanschuiven. De raad komt één keer per maand bijeen.  Alle deelnemers van Umah-hai kunnen punten inbrengen voor de deelnemersraad via (één van) de leden. Deelnemers kunnen hun stem laten horen en zo advies en terugkoppeling geven aan medewerkers en bestuur.

Naast de deelnemersraad is er per kwartaal een deelnemersbijeenkomst. In deze bijeenkomst geven deelnemers input op alle ontwikkelingen en bepaalt de deelnemersraad de agenda. Medewerkers en het MT zijn als gast aanwezig bij deze bijeenkomst.

Heb je een vraag aan de deelnemersraad? Stuur dan een e-mail naar deelnemersraad@umah-hai.info

Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit:

Denise Veldhuis – Directeur
Oscar Römer – Directiesecretaris

Heb je een vraag? Stuur dan een e-mail naar bestuur@umah-hai.info

Zorg- Coördinator

Steven van der Meer – Zorg- Coördinator

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht is een onafhankelijk toezichtsorgaan. Zij heeft een controlerende en adviserende taak naar het bestuur. Formeel kan de Raad van Toezicht leden van het bestuur ontslaan en benoemen. De Raad van Toezicht komt 4 keer per jaar bijeen.

De Raad bestaat uit:

Wybo Veenstra – Voormalige deelnemer en Ervaringsdeskundige

Daantje Daniëls – Manager Zorg bij IrisZorg en Voorzitter van de Vereniging van Ervaringsdeskundigen (VvEd)

Barbra Veldhuizen – Directeur Zorg bij Querido

Jolanda van Egmond – Nalatenschapscoach en executeur bij Erf goedt