Verwijzen

Mensen die bij ons willen wonen, hebben een indicatie nodig. Zie onderstaande indicatie vormen:

•Maatwerkvoorzieningen ZOU (Zuid Oost Utrecht), locatie Driebergen/ Doorn

•WMO Beschermd thuis, locatie Driebergen/ Doorn

•WMO Beschermd verblijf en beschermd wonen, locaties HTC Utrecht en Driebergen/ Doorn

•WLZ t/m GGZ 3, locaties HTC Utrecht en Driebergen/ Doorn

De meeste verwijzingen krijgen we van ggz-behandelinstellingen, centra voor verslavingszorg en huisartsen. Umah-hai richt zich voornamelijk op mensen met een indicatie voor beschermd wonen en/of (ambulante) begeleiding. De huisarts, behandelaar, specialist of woonbegeleider kan de cliënt doorverwijzen naar Umah-hai.

Waarom Umah-hai?

Umah-hai onderscheidt zich door een persoonlijke, gelijkwaardige en laagdrempelige benadering van haar deelnemers. Mensen die bij Umah-hai wonen en/of werken, merken vaak op dat ze ‘gezien’ en ‘gehoord’ worden en ‘zichzelf kunnen zijn’. De organisatie is kleinschalig, heeft een horizontale structuur en er heerst een familiegevoel. ‘Samen zorgen voor elkaar’ is een belangrijke drager van de organisatie.