Verwijzen

Mensen die bij ons willen wonen en/of werkgerichte dagbesteding volgen, hebben een indicatie nodig. Indicaties kunnen worden afgegeven in twee vormen: zorg in natura of in de vorm van een Persoonsgebonden Budget (PGB). Umah-hai werkt met PGB indicaties.

De meeste verwijzingen krijgen we van ggz-behandelinstellingen, centra voor verslavingszorg en huisartsen. Umah-hai richt zich voornamelijk op mensen met een indicatie voor beschermd wonen en/of (ambulante) begeleiding. De huisarts, behandelaar, specialist of woonbegeleider kan de cliënt doorverwijzen naar Umah-hai.

Waarom Umah-hai?

Umah-hai onderscheidt zich door een persoonlijke, gelijkwaardige en laagdrempelige benadering van haar deelnemers. Mensen die bij Umah-hai wonen en/of werken, merken vaak op dat ze ‘gezien’ en ‘gehoord’ worden en ‘zichzelf kunnen zijn’. De organisatie is kleinschalig, heeft een platte structuur en er heerst een familiegevoel. ‘Samen zorgen voor elkaar’ is een belangrijke drager van de organisatie.

Klik hier voor verwijzen en aanmelden