Wonen met elkaar

De meeste deelnemers van Umah-hai wonen in (kleine) groepen in een huis. Ieder heeft een eigen plek en er is een gezamenlijke ruimte. Net als in de traditionele Longhouses maken mensen afspraken met elkaar en zijn er regels. Ze houden rekening met een ander en zijn er voor elkaar als dat nodig is. Samen zorgen voor elkaar, is een belangrijk uitgangspunt bij Umah-hai.

Driebergen

In Driebergen beschikt Umah-hai over vijf ruime eengezinswoningen, die dicht bij elkaar in de wijk liggen. In deze woningen hebben deelnemers hun eigen kamer en delen ze de gemeenschappelijke ruimtes zoals de keuken, het sanitair en een huiskamer. De bewoners zijn samen verantwoordelijk voor het voeren van de huishouding. Ieder huis heeft een tuin. Umah-hai heeft één huis in Driebergen waar alleen vrouwen wonen. Er is een gemeenschappelijke inloopruimte in De Vos 13 waar ook het kantoor gehuisvest is.

Doorn

In Doorn beschikt Umah-hai over drie ruime eengezinswoningen, gelegen in dezelfde straat. In deze woningen hebben deelnemers hun eigen kamer en delen ze de gemeenschappelijke ruimtes zoals de keuken, het sanitair en een huiskamer. De bewoners zijn samen verantwoordelijk voor de het voeren van de huishouding. Ieder huis heeft een tuin voor gezamenlijk gebruik. Aan de Schoonoordselaan in Doorn is een bungalow voor de inloop en de kookprojecten.

Utrecht

Ridderhofstad Den Engh in Utrecht stamt uit de 13e eeuw en had destijds een belangrijke functie als hoofdburcht. Het landgoed bood in die jaren een veilig onderkomen aan bisschoppen en adellieden.

In maart 2020 zijn wij op het landgoed gestart met het HerstelTrainingsCentrum met totaal15 plekken.
 
In het HerstelTrainingscentrum werk je in een gezonde, inspirerende herstelgerichte omgeving aan je eigen herstel. Je kunt bij ons verblijven in een beschermde woonomgeving en je wordt ondersteund in jouw leven na een jarenlange verslaving en na de kliniek of detox. Wij ondersteunen je bij jouw terugkeer in de maatschappij en trainen je op diverse leefgebieden om de kans op een gezond, zinvol en abstinent leven te vergroten. En je gaat ervaren dat een abstinent leven haalbaar, draaglijk of plezierig kan zijn. Wij noemen je geen cliënt, maar deelnemer.
 
Wat bieden we?
Wij bieden professionele begeleiding gericht op een zelfstandig leven zonder afhankelijkheid van middelen. Wij zijn herstel ondersteunend voor ieder mens die een langdurige ontwrichting heeft meegemaakt en verslaafd is geweest omdat wij een stuk van hem of haar in onszelf herkennen. Onze deelnemers zijn als mens gelijkwaardig aan de begeleiders. Zo kunnen wij vanuit wederkerigheid deel uitmaken van de oplossing, want herstellen van verslaving en gedragsproblemen doe je nooit alleen. 
Saamhorigheid, wederkerigheid, vertrouwen en gelijkwaardigheid zijn onze kernwaarden en hier baseren we ons programma op.

Wat vragen we van jou?
Motivatie om aan de slag te gaan met je eigen herstel is het belangrijkste. Werken aan je herstel, deelnemen aan de gemeenschap, de trainingen en activiteiten zijn verplicht. Ook willen we dat je onze kernwaarden respecteert.
 

Samenwerking

Samen met de persoonlijk begeleider maken deelnemers van alle locaties afspraken die ervoor zorgen dat een ieder tot zijn/haar recht komt en prettig kan wonen. Er is een protocol over alcohol en drugs. Hierover hebben we binnen Umah-hai duidelijke afspraken. Verder kunnen afspraken en gewoonten per huis verschillen. Ze worden immers gemaakt door de deelnemers zelf. In het ene huis spreekt men af samen te eten, al dan niet met begeleiding. In een ander huis is men meer op zichzelf.

Ook over het hebben van huisdieren maken bewoners afspraken, in samenspraak met Umah-hai. Deelname aan de huisvergadering is overal verplicht. Daar worden lopende zaken besproken. De bewoners hebben individueel afspraken over het hebben van een zinvolle daginvulling.